De Legende van het minderbroederklooster in Kampen

Het is 1472, achter de grote stenen stadsmuren is een oranje gloed te zien!

“Kampen staat in brand!!”

Stadsboerderijen, het huis van de burgermeester en zelfs het grote klooster worden verzwolgen door de vlammenzee. 

Na deze inferno waarbij half Kampen in de as werd gelegd, werd het minderbroederklooster 

in 1472 herbouwd door 700 Kampenaren, 13 boeren en 36 monniken. 

Tijdens de renovatie werd onder de gewelven van het klooster een grote kapel gevonden

waar een geheime kerkelijke genootschap in het duister geheime bijeenkomsten moet hebben gehad.

Tussen de crypten van de priesters werden vreemde tekens gevonden die duiden op luxe feesten die hier tegen betaling werden georganiseerd,

in tegenstelling tot de ideologie van de minderbroeders.

Hier moet de adel genoten hebben van een overvloed aan abdijbieren en zelfgebrouwen wijnen en likeuren, stiekem

verzorgd door enkele monniken uit het klooster.

 

De naam die op de crypten werd gevonden was…

Abdij1472, het feesthuys van Campen